Pani dr. Maria Pamucka jest lekarzem onkologiem. Pracuje społecznie na rzecz dzieci i kobiet chorych bądź zagrożonych chorobą nowotworową. Na wniosek pani Barbary Weigl p. dr Maria Pamucka otrzymuje nagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów za „pracę społeczną na rzecz prewencji chorób nowotworowych w Opolu”.