Pani dr. Olga Olszewska Jest lekarzem i inicjatorką i założycielką unikalnej w Kraju Biblioteki Rodzinnej , ktorej celem jest promocja i edukacja w dziedzinie zdrowia fizycznego i psychicznego. Na wniosek pana Leszka Zaleskiego Pani Olga Olszewska otrzymuje nagrodę za „pracę na rzecz rodziny i humanizacji życia w Toruniu”.