Pan Zbigniew Nowak stworzył miesięcznik “Tygiel kultury”, na którego łamach toczą się dyskusje w poszukiwaniu prawdy historycznej na temat nas i naszego sąsiedztwa. Na wniosek  zmarłego red. Jerzego Giedroycia p. Zbigniew Nowak otrzymuje nagrodę im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej za „prowadzenie miesięcznika “Tygiel Kultury””.