Pani Janina Mierzejewska-Bąk prowadzi  od lat w Sopocie Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Na wniosek pani Teresy Siwak p. Janina Mierzejewska-Bąk otrzymuje nagrodę im. Krystyny i Bolesława Singlerów za  „pracę w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sopocie.