Pan Marek Kaczanowski Założył integracyjną drużynę harcerską młodzieży niepełnosprawnej i młodzieży zagrożonej. Wyjeżdża z nimi na obozy, prowadzi z nimi zajęcia muzyczne i teatralne.  Na wniosek p. Teresy Siwak pan Marek Kaczanowski otrzymuje nagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów za „pracę z młodzieżą niepełnosprawną w Gdańsku”.