Pan Stanisław Duszyński powołał w Toruniu Fundację DUCHA dla rehabilitacji ludzi niepełnosprawnych. Jest jej szefem i dobrym “duchem”. Na wniosek ks. Stanisława Kardasza pan Stanisław Duszyński otrzymuje nagrodę za „pracę w dziedzinie rehabilitacji niepełnosprawnych w Toruniu”.