Pan Michał Stanowski od 10-ciu lat prowadzi świetlicę i klub animatorów  w Lublinie. Jest tam miejsce dla młodzieży niepełnosprawnej i trudnej, a studenci pełnią rolę opiekunów. Na wniosek prof. Jerzego Kłoczowskiegop. Michał Stanowski otrzymuje nagrodę im. Krystyny i Bolesława Singlerów za „pracę z młodzieżą niepełnosprawną w Lublinie”.