Pan Dariusz Paczkowski, mimo młodego wieku, jest od kilkunastu lat człowiekiem działającym na rzecz tolerancji i praw człowieka. W klubie Gaja w Bielsku-Białej od szeregu lat prowadzi działkę „antyrasistowską”. Poprzez rozmaite inicjatywy edukacyjne przeciwstawia się zamykaniu się społeczeństwa na „inność”. Na wniosek pani Barbary Weigl pan Dariusz Paczkowski otrzymuje nagrodę Polculu za „pracę na rzecz przezwyciężania ksenofobii i rasizmu”.