Pani Anna Sobota pracuje od 6–ciu lat w noclegowni dla bezdomnych w Gdańsku. Jest dobrym organizatorem, osobą bardzo życzliwą i troszczącą się o swoich podopiecznych. Na wniosek pani Teresy Siwak pani Anna Sobota otrzymuje nagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów za „pracę na rzecz bezdomnych w Gdańsku”