Pan Waldemar Nocny jest mieszkańcem Gdańska i działa na rzecz ratowania historii i kultury Wyspy Sobieszewskiej –dzielnicy Gdańska. W swoich książkach opisuje jej burzliwe dzieje, walory turystyczne i zabytki. A w Ośrodku Pomocy Społecznej zajmuje się rodzinami patologicznymi i adopcjami. Na wniosek pani Teresy Siwak pan Waldemar Nocny otrzymuje nagrodę Polculu za „pracę społeczną na terenie Gdańska”.