Pan Kazimierz Małkowski jest miłośnikiem Gdyni. Prowadzi działalność badawczą dawnych i współczesnych dziejów Gdyni, a także działalność na rzecz jej mieszkańców. Jest jednym z inicjatorów  budowy pomnika Eugeniusza Kwiatkowskiego. Na wniosek pani Teresy Siwak pan Kazimierz Małkowski otrzymuje nagrodę Polculu za „pracę społeczną na terenie Gdyni”.