Pan Józef Matuszkiewicz mieszka w Strzelnie na Kujawach. Jest cenionym działaczem oświatowym, regionalistą i inicjatorem licznych poczynań kulturalnych na rzecz miasta i regionu. Z wielkim zaangażowaniem oddawał się pracy na rzecz upamiętnienia miejsc straceń, budowy pomnika katyńskiego i utrwalania pamięci o zasłużonych dla miasta i regionu. Na wniosek pana Kazimierza Chudzińskiego i Towarzystwa Miłośników Strzelna pan Józef Matuszkiewicz otrzymuje nagrodę Polculu za „działalność społeczno-kulturalną na terenie Strzelna”.