Ks. Prof. Walewander jest autorem wniosku o nagrodę Polculu dla pana Janusza Witaka, działającego na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej. Jego inicjatywy to m.in. organizowanie seminariów szkoleniowych dla biznesmenów polskich i ukraińskich, pomoc dla powodzian na Ukrainie Zakarpackiej, popularyzacja kultury ukraińskiej i wiele innych. Pan Janusz Witak otrzymuje nagrodę Polculu za „działalność na rzecz przyjaźni polsko-ukraińskiej”.