Działalność pana Mieczysława Maciejaka to rozmaite inicjatywy na rzecz przyjaźni polsko-estońskiej. Pan Maciejak kieruje Stowarzyszeniem Polska-Estonia, a jego działalność jest doceniana zarówno w Polsce jak i w Estonii. Na wniosek ks. Prof. Edwarda Walewandera pan Mieczysław Maciejak otrzymuje nagrodę Polculu za ”działalność na rzecz przyjaźni polsko-estońskiej”.