Nauczyciele pani Iwona Lemiesz i pan Janusz Laska są współzałożycielami Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego. Są inicjatorami i realizatorami licznych działań na rzecz szkolnictwa niepublicznego i lokalnego środowiska. Na wniosek pani Barbary Weigl pani Iwona Lemiesz i pan Janusz Laska otrzymują nagrodę Polculu za „działalność społeczną i oświatową w Kłodzku”.