Pani Maria Kozielecka jest lekarzem. Prowadzi od 25 lat z niezwykłym poświęceniem sobotnią szkółkę dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi i niedorozwojem psycho-fizycznym. Pracuje bez wynagrodzenia. Na wniosek pani Teresy Siwak pani Maria Kozielecka otrzymuje nagrodę im. Eudoksji Rakowskiej za „pracę z dziećmi specjalnej troski w Gdyni”.