Od 2000 roku jest wydawany w Lublinie „Kalendarz Ekumeniczny”. Jego komisję honorową tworzą ks. Arcbp. Życiński, ks. Bp. Abel z kościoła prawosławnego i ks. Bp. Szarek z kościoła ewangelicko-augsburskiego. Kalendarz  popularyzuje dialog międzyreligijny. Dziś, na wniosek pana Sławomira Żurka, redaktorzy kalendarza: małżeństwo pastorkie Joanna i Roman Praccy, oraz panowie Piotr Sanetra i Jacek Wojtysiak otrzymują nagrodę im Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej za „działalność na rzecz ekumenizmu i tolerancji”.