Pani Anna Dragan jest dziennikarką w Koninie. Jest dziennikarką zaangażowaną. Kreuje i organizuje wydarzenia społeczne, wciąga ludzi w działania na rzecz chorych, cierpiących, bezradnych i dzieci.

Na wniosek pani Barbary Weigl pani Anna Dragan otrzymuje nagrodę za „pracę społeczną na terenie Konina”.