Pani Cecylia Biegańska i pani Anna Szczepanik powołały do życia fundację pod nazwą „Pro Homine”. Jej celem jest stworzenie godziwych warunków zamieszkania dla emerytowanych nauczycieli akademickich z wrocławskich wyższych uczelni. Dzięki staraniom obu Pań wybudowano tam Ośrodek Seniora obejmujący 152 mieszkania i centrum rehabilitacji.

Na wniosek pani Godlewskiej-Stachury panie: Cecylia Biegańska i Anna Szczepanik otrzymują nagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów za „zorganizowanie Międzyuczelnianej Fundacji ‘Pro Homine’ we Wroclawiu”.