Pani Elwira Twardowska z Gdańska potrafiła przyciągnąć do stworzonego przez siebie klubu dzieci, młodzież, dorosłych i emerytów. W klubie odbywają się koncerty, spotkania autorskie, wystawy, i imprezy plenerowe. Na wniosek pani Teresy Siwak Pani Elwira Twardowska otrzymuje nagrodę im. Eudoksji Rakowskiej za „ prowadzenie Młodzieżowego Klubu Plama zajmującego się upowszechnianiem kultury i sztuki w Gdańsku”.