Pan Grzegorz Stręka jest głównym inicjatorem i realizatorem poczynań dla dobra ludzi potrzebujących pomocy w Strzelnie. Na wniosek pana Kazimierza Chudzińskiego i Stowarzyszenia Pomocy Osobom Upośledzonym Umysłowo i ich Rodzinom w Strzelnie Pan Grzegorz Stręka otrzymuje nagrodę im Ireny i Karola Dowoyna- Sylwestrowiczów za „niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym na terenie Strzelna”.