Pani Ewa Preisner podejmuje liczne i skuteczne inicjatywy celem zwalczania raka. W tym celu założyła w Krakowie „Stowarzyszenie Wspierania Onkologii Unicorn”. Na wniosek Pani Joanny Dunikowskiej Pani Ewa Preisner otrzymuje nagrodę im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej za „działalność na rzecz zwalczania raka w ramach Stowarzyszenia Wspierania Onkologii ‘Unicorn’”.