Stowarzyszenie “Dialog i Współpraca” wydaje w Lublinie pismo “Obyczaje – magazyn Międzynarodowy”. Jest ono kierunkowane na dialog między ludźmi różnych narodów i kultur, aby postawa człowieka była wolna od stereotypów, uprzedzeń i złej woli. W tym piśmie pani Danuta Kurczab pełni fachowo i z wielkim oddaniem funkcję sekretarza redakcji. Na wniosek pana Grzegorza Żuka – laureata Polculu – Pani Danuta Kurczab otrzymuje nagrodę im. Eudoksji Rakowskiej za „działalność na rzecz porozumienia między ludźmi różnych kultur i narodów”.