Jak pisze ks. Stanisław Musiał pan Stanisław Krajewski jest od wielu lat zaangażowany w dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce. Zajmuje na tym polu pierwszoplanową pozycję. Jego małżona, pani Monika Krajewska obrała – jak mówi – drogę estetyczną, utrwala ślady kultury żydowskiej w Polsce. Na wniosek pani Joanny Dunikowskiej Państwo Monika i Stanisław Krajewscy otrzymują nagrodę im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej za “zaangażowanie w dialog  chrześcijańsko-żydowski w Polsce i rozwijanie ducha tolerancji”.