Pani Alina Kozińska-Bałdyga jest osobą zasłużoną w ratowaniu małych wiejskich szkół, zagrożonych likwidacją w wyniku strukturalnej reformy oświaty. Dzieki zorganizowanemu przez nią programowi „Mała szkoła” uratowano 168 szkół. Wiele z nich stało się ośrodkami lokalnych inicjatyw społecznych i rozwoju. Na wniosek pani Joanny Dunikowskiej pani Alina Kozińska-Bałdyga otrzymuje nagrodę im. Krystyny i Bolesława Singlerów za „wprowadzenie w życie programu ‘Mała szkoła’”.