Pani Zofia Kirszenstein pracuje na rzecz niepełnosprawnych, biednych i potrzebujących pomocy na terenie gminy Smętowo Graniczne. Między innymi zorganizowała grupę wsparcia dla głęboko upośledzonych dzieci, grupę dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych, i grupę seniorów. Na wniosek pani Teresy Siwak pani Zofia Kirszenstein otrzymuje nagrodę im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów za „pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, biednych i potrzebujących pomocy na ternie gminy Smętowo Graniczne”.