Pan Georg Hoffmann z Bochum w Niemczech,wice-przewodniczący Związku Ojczyźnianiego Hrabstwa Kłodzkiego od wielu lat poświęca się działaniom na rzecz współpracy i pojednania polsko-niemieckiego. Między innymi, organizował pomoc dla domów opieki społecznej w Ludwichowicach, Kłodzku i in. miejscowościach. Dzięki jego osobistym staraniom organizacyjnym i zbiórkom pieniężnym w Niemczech odrestaurowano na ziemi kłodzkiej liczne pomniki kultury  i przywrócono im dawną świetność. Na wniosek pana Juliana Golaka, laureata Polculu, Pan Georg Hoffmann otrzymuje nagrodę im. Krystyny i Bolesława Singlerów za „działalność na rzecz współpracy i pojedniania polsko-niemieckiego a także za zorganizowanie partnerstwa miast Nowa Ruda i Castropp-Rauxel.”