W Gdańskiej noclegowni na Fortach prawą ręką Pani Grażyny Dąbrowskiej jest Pani Mariola Schieck. Zdobywa sponsorów dla Noclegowni, zajmuje się zaopatrzeniem, ale ma też i czas dla mieszkańców, którzy obdarzają ją ogromnym zaufaniem. Na wniosek p. Teresy Siwak Pani Mariola Schieck otrzymuje nagrode im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów za „działalność społeczną w Centrum Pomocy Bliźniemu Stowarzyszenia Monar”.