Pani Eugenia Chajdarowa mieszka w Workucie na dalekiej północy Rosji, miejscu zesłań Polaków i innych narodów w ponurych czasach komunistycznego zniewolenia. Działa aktywnie w Workuckim stowarzyszeniu „Memoriał”, którego celem jest badanie historii sowieckich represji politycznych, upowszechnianie i krzewienie w społeczeństwie wiedzy o tych represjach. Na wniosek pana Aleksandra Gurjanowa, laureata Polculu, i działacza moskiewskiego Memoriału”,  Pani Eugenia Chajdarowa otrzymuje nagrodę im. Eudoksji Rakowskiej za “badanie historii sowieckich represji politycznych w ramach stowarzyszenia “Memoriał” oraz opiekę nad byłymi więźniami sowieckich łagrów”.