Państwo Zofia i Zdzislaw Żelazny z Krakowa od bardzo już wielu lat prowadzą działalność charytatywną zakrojoną na szeroką skalę. Dzięki ich przyjaźni z dobroczyńcą ze Szwecji płynie szeroki strumień pomocy materialnej dla krakowskich szpitali, domów pomocy społecznej, domów dziecka, hospicjów i szkół. Dotychczas sprowadzili 347 TIRów ze szwedzkim sprzętem i medykamentami. Dzięki operacjom przeprowadzonym w Szwecji uratowali życie wielu dzieciom. Na wniosek p. Joanny Dunikowskiej państwo Zofia i Zdzisław Żelazny otrzymują nagrodę Polculu za “pracę charytatywną na terenie Krakowa”.