Pani Urszula Żardecka prowadzi w Gdyni Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych, wymagających szczególnej opieki i pielęgnacji. Pani Urszula czyni wszystko co możliwe by ulżyć cierpieniom swoich podopiecznych, by mieli powody do uśmiechu i małych radości. Na wniosek p. Teresy Siwak pani Urszula Żardecka zostaje laureatką nagrody im. Eudoksji Rakowskiej za „pracę wśród osób przewlekle chorych w Gdyni”.