Eudoksja Rakowska

POLCUL FOUNDATION świetnie spełnia swoje cele wyróżniania ludzi zaangażowanych w rozwój kultury polskiej i budowę demokratycznego społeczeństwa. Co bardzo ważne, to fakt, że potrafi dojrzeć mało znanych ludzi z terenu całej Polski oraz Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy, ludzi, którzy bezinteresownie pracują dla dobra innych i dla dobrosąsiedzkich stosunków z Polską.

Miałam możność przyjrzeć się z bliska działaniu fundacji, zarówno w Australii, jak i na terenie Polski. Kilkakrotnie brałam udział w uroczystym rozdaniu nagród w Warszawie, będąc świadkiem wzruszeń wyróżnionych – szczęśliwych z uznania i dostrzeżenia w dalekiej Australii ich wysiłku i pracy, do której dodatkowo mobilizuje ich przyznana nagroda.

Jestem szczęśliwa z podjętej przeze mnie decyzji poparcia fundacji. Suma ofiarowana stworzyła kapitał wieczysty, z odsetek którego do chwili obecnej wyróżniono 25 osób. Jako Pomorzanka jestem szczególnie wdzięczna pani prof. dr Elżbiecie Zawackiej z Torunia (jedynej kobiecie cichociemnej ZO) za przyjęcie wyróżnienia mojego imienia.

Działalność POLCUL FOUNDATION jest niezwykła. Życzę jej dalszego owocnego rozwoju.

Eudoksja Rakowska
fundatorka nagród
2 marca 1994 r.