Jerzy Boniecki

Fundatorem – założycielem  Fundacji Polcul był Jerzy Boniecki, przedsiębiorca mieszkający w Sydney, Australia. Na założenie Fundacji przekazał w 1980 r. znaczną część swojego majątku, osiągniętego jako właściciel skromnej firmy Stolat Pty Ltd. Suma ta stała sie początkiem kapitału wieczystego, z odsetek którego przyznawane są rokrocznie nagrody. Oprócz pieniędzy, Jerzy Boniecki wnióśł ogromny wkład pracy w założenie, działanie i rozwój Fundacji. Dzięki swej osobowości, charyzmie i szerokich kontaktach zjednał do współpracy z Fundacją wiele wspaniałych osób. Przez cały okres prowadzenia Fundacji, Jerzy unikał przyznania się do ufundowania kapitału początkowego, pozostając znany jako Dyrektor Fundacji. W swoim testamencie Jerzy Boniecki zapisał kolejną darowiznę na rzecz Fundacji, która zasiliła kapitał wieczysty. Polcul stał sie dziełem jego życia.


Decyzją pozostałych dyrektorów, po jego śmierci Fundacja zmieniła nazwę na „Fundacja Polcul im. Jerzego Bonieckiego”.