Konsultanci

Konsultanci Fundacji szukają „małych bohaterów”, przyszlych Laureatów Polculu. Po przeprowadzeniu „wywiadu środowiskowego” Konsultanci przygotowują wniosek o wyróżnienie kandydata. Wniosek jest szczegółówym dokumentem opisującym działalność kandydata i zawierającym dokumentację jego osiągnięć. Wszystkie wnioski przesyłane są do Sekretarza Fundacji w Melbourne, który dwa razy w roku przekazuje pełen zestaw wniosków wraz z kartami do głosowania członkom Kapituły Fundacji. Głosowanie odbywa się anonimowo. Nagrody przyznawane są po podliczeniu głosów Kapituły. Uroczyste rozdania nagród odbywaja się dwa razy w roku, w maju i listopadzie w Warszawie. 

Uwaga: przyznanie wyróżnienia odbywa się wyłącznie na podstawie wniosków Konsultantek Fundacji. W celu zgłoszenia kandydata, prosimy o kontakt z najbliższą Konsultantką. Prosimy o nie przesyłanie wniosków bezpośrednio do Fundacji w Australii, ani do przedstawiciel

Aleksandra Domańska

Laureatka Polculu z 1987 r. za działania na rzecz kultury niezależnej. Działa w Fundacji Polcul od 2019 roku.

Joanna Dunikowska

Działa w Fundacji Polcul od 1996 roku.

Dorota Jones-Olszanka

Działa w Fundacji Polcul od 2014 roku.

Joanna Moraczewska-Gwiazdowska

Działa w Fundacji Polcul od 2016 roku.

Ewa Siedlecka

Laureatka Polculu z 2018 r. za wieloletnią działalność budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Teresa Siwak

Jest laureatką Polcul z 1995 roku (za prowadzenie wzorowego Domu Starców w Oliwie),
działaność w Polculu rozpoczęła w 1996 roku.

Jurek Szafjański

Działa w Fundacji Polcul od 1982 roku.

Byłe Konsultantki Fundacji

Maria Kulczyńska-Suchocka

Laureatka Fundacji Polcul z 2000 r. (za pracę na rzecz samotnych matek i bezdomnych. Zdobyła fundusze i zorganizowała budowę Domu dla Samotnych Matek w Laskach pod Warszawą) działała do roku 2008.

Barbara Weigl

Laureatka Fundacji Polcul z 1996 r. (za rozwój tolerancji w szkołach Opola). Konsultantka Polcul w latach 1998 – 2009

Janina Moskalczuk

Laureatka Polculu z 1996 roku (Za działalność kulturalna na terenie Bełchatowa). Działa w Fundacji Polcul od 2002 do 2015 roku.