Rozwój i przyszłość Fundacji

Polcul jest w stanie obecnie wyróżnić 20–30 osób rocznie.

Znaczne zwiększenie działalności fundacji będzie możliwe tylko w wypadku otrzymania większych darów lub zapisów (np. testamentowych). Wiele osób po kilkunastu lub kilkudziesięciu latach życia na emigracji posiada majątek, który składa się przynajmniej z własnego domu czy działki. Przy obecnych cenach wyraża się to sumą kilkudziesięciu tysięcy dolarów a nawet więcej. Wiadomo jest, że dla osób nieposiadających rodziny powstaje problem zapisu testamentowego. Pięknym i trwałym gestem może być przeznaczenie dorobku życia na pomoc ludziom w Polsce, którzy przyczyniają się do budowy fundamentów społeczeństwa obywatelskiego. POLCUL FOUNDATION stanowi instytucję gwarantującą tego rodzaju działalność.

Zapis na rzecz Polculu da testatorowi poczucie dobrze spełnionego obowiązku wobec własnego Kraju, w którym życie i praca przez długi jeszcze czas będą wymagały od ludzi wyrzeczeń i poświęcenia.

Ofiarodawcy większych kwot mogą w ramach POLCUL FOUNDATION stworzyć stały fundusz nagród ich imienia. Otrzymana wpłata inwestowana jest w lokatach długoterminowych, z oprocentowania których przyznawane są nagrody imienia ofiarodawcy